Turto vertinimas

Turto vertinimas  nešališkas turto vertės nustatymas, pateikiant vertintojo išvadą apie turto būklę, jo tinkamumą naudoti bei tikėtiną piniginę vertę rinkoje.

Turtas vertinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymu (Vilnius, 2011-06-22, Nr. XI-1497, Valstybės žinios Nr. 86, 2011 m.), Turto ir verslo vertinimo metodika (2012-04-27), Tarptautiniais vertinimo standartais TVS-2011, (vertimas į Lietuvių kalbą), Europos vertinimo standartais (2012-vertimas į Lietuvių kalbą).

Bendrovė turi kvalifikacijos atestatą Nr. 000142, išduotą 2012-12-28 Lietuvos Respublikos Turto vertinimo priežiūros tarnybos, ir gali verstis turto vertinimo veikla. Ši įmonės veikla apdrausta profesinės civilinės atsakomybės draudimu.

Mūsų tikslas – pasiūlyti Jums aukštos kokybės, kvalifikuotas vertinimo paslaugas už priimtiną kainą, todėl įmonėje taikoma lanksti kainodara, padedanti optimizuoti klientų išlaidas.

Orientaciniai įkainiai vertinimo darbams pagal objektų rūšis:

  • Butai 90 - 120 Eur
  • Namai ir sodybos 120 - 170 Eur
  • Žemės sklypai nuo 100 Eur
  • Gamybinės ir komercinės patalpos nuo 200 Eur

Užmokesčio dydis priklauso nuo darbo imlumo, sudėtingumo ir objekto atstumo nuo Vilniaus.

interneto svetainių kūrimas, verslo valdymo sistemos